Address

Số 57 đường 30B, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phone Number

+84 28 2213 4800