About Dr Kieu

BÁC SĨ HUGH VAN KIEU

Chuyên gia Chỉnh hình Cong vẹo cột sống

Bác sĩ Hugh Van Kieu được chứng nhận là bác sĩ chuyên ngành chỉnh hình cột sống và có thâm niên trong việc nghiên cứu và chữa trị cong vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm, đánh giá mức độ và điều trị thương tật do tai nạn. Bác sĩ Kiều đảm bảo mang lại tình trạng tốt nhất có thể cho cột sống và những yêu cầu khắt khe nhất của bạn.

 • Chứng nhận bác sĩ chuyên ngành chỉnh hình cột sống của tiểu bang California, Hoa Kỳ (Chứng nhận số DC 26077)
 • Chứng nhận bác sĩ chuyên ngành chỉnh hình cột sống của tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ (Chứng nhận số DC 1212)
 • ​Chứng nhận của Hội Đồng Quốc Gia Hoa Kỳ số 67121
 • Chứng nhận của học viện CLEARTM
 • Đại diện hiệp hội chỉnh hình cột sống quốc tế (ICA) tại Nhật Bản. Xem thêm thông tin>>
 • Chứng nhận chuyên gia điều trị chuyên sâu cong vẹo cột sống và thành viên cố vấn của học viện CLEAR
 • Chuyên gia phục hồi tình trạng cột sống, bao gồm phục hồi tự nhiên thoát vị đĩa đệm và trượt đĩa đệm mà không cần phẫu thuật
 • Bằng bác sĩ chuyên ngành chỉnh hình cột sống tại Life Chiropractic College West, Hoa Kỳ​​
 • Chứng nhận giám sát và điều hành sự phóng xạ và X-quang, Hoa Kỳ
 • ​​Chuyên gia chữa trị cong vẹo cột sống
 • ​​Chuyên gia chữa trị thoát vị đĩa đệm
 • Chứng nhận chuyên gia đánh giá mức độ khuyết tật
 • Chứng nhận chuyên gia hồi sức tim phổi